�e���_�C��E��N���C��WavePulser 40iX�ƃe���_�C��E�e�X�g�E�c�[����T3SP15D�͗��z�I�ȕ�!����A�P�[�u���A�o�b�N�v���[���A�R�l�N� ^�A�v�����g�� �̓`�����H�ȂǃC���^�R�l�N�g�̎����A�]���A� g���u���V���[�g�ɈЗ͂𔭊����܂��B

   

WavePulser 40iX

T3SP15D

@ @ �����C��^�[�R�l�N�g�E�A�i���C�U �^ TDR����� TDR�����
���g���� ���g��������W DC ~ 40GHz DC ~ 15GHz
S�p����[�^ �V���O���G���h�A�����A �~�b�N�X���[�h�̑SS�p�����[�^(S11 �AS12�AS21�AS22) „V���O���G��h�@S11, S12, S21, S22
�����@S11
„Z.“ ���������Z���Ǝ蓮OSLT�Z�� „蓮OSL�����OSLT�Z��
����� �C���p��X�^�X�e�b�v�
�����オ�莞��
�W.5ps 35ps
�C���s�[�_��X�E�v���t�@�C�� �����ƃR��������[�h
TDR/TDT���� TDR��TDT TDR�̂�
������\ 1mm�ȉ� 3mm�ȉ�
��͋@�\ �V�~�����[�V����^�f�B�G���x�b�h Z ×
�^�C��E�Q�[�e�B���O Z ×
�A�C�p�^�[����� Z ×
�W�b�^��� Z ×
�{�� �|�[�g�� 4 2
USB USB 3.1Gen1 USB 2.0
�O�`���@/���� ���� 105 mm x �� 305 mm x ���s 230 mm
3.3 kg
���� 82.5 mm x �� 210 mm x ���s 220 mm
2.6 kg
�o�b�e��쓮 × Z
���i�i�ŕʁj   WavePulser-40iX
¥ 11,370,000
WavePulser-40iX-BÜNDELN
¥ 12,400,000
T3SP15D-Bündeln
¥ 6,070,000
T3SP15D-B-Paket
¥ 6,310,000
   

�� ���[�U�e�ʂ̂��v�]�A���Ђ̕i���Ǘ��̈�w�̍��x���ȂǂɂƂ��Ȃ��āA��� ��Ƃ��Ȃ��Ɏd�l�̈ꕔ��ύX�����Ă����������Ƃ�����܂��B
�� ���i��2023�N4���������������������B

�y�[�W�g�b�v�